Oferta


Oferujemy Państwu usługi detektywistyczne w zakresie:

 

 

 • Uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach kryminalnych i gospodarczych przed powiadomieniem organów scigania, jak również w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

 • Ustalanie składu majątkowego osób i firm.

 

 • Dyskretne i profesjonalne ustalanie przeszłości osób.

 

 • Dyskretna obserwacja osób, miejsc i obiektów.

 

 • Uzyskiwanie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

 

 • Wykrywanie podsłuchów.

 

 • Dyskretny monitoring pojazdów, osób i przesyłek za pomocą specjalistycznego sprzętu GPS.

 

 • Uzyskiwanie informacji w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych, w szczególności:

 

  - wykonania zobowiązań majątkowych,

 

  - ustalania zdolności płatniczych i wiarygodności w tych stosunkach,

 

   - bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, 

 

   - nieuczciwej konkurencji lub ujawniania wiadomości stanowiących   tajemnicę przedsiębiorstwa  lub  tajemnicę handlową.

 

 • Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się.

 

 • Poszukiwanie mienia zaginionego, utraconego w wyniku przestępstw oraz innego celowo ukrytego.

 

 • Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej - badania przez biegłego komputerów, telefonów komórkowych oraz innych nośników danych. Odzyskiwanie danych usuniętych celowo. 

 

 • Ustalanie nieruchomości i ksiąg wieczystych.

 

 • Ustalanie zbytych nieruchomości.

 

 • Ustalanie zarejestrowanych pojazdów (pojazdy zarejestrowane na daną osobę).

 

 • Ustalanie źródeł dochodu.

 

 • Ustalanie banków z rachunkiem bankowym.

 

 • Ustalanie adresu zameldowania.

 

 • Sprawdzanie zaległości finansowych.

 

 • Sprawdzanie zaległości bankowych.

 

 • Ustalanie PESEL.

 

 • Ustalanie  członków rodziny i krewnych, dzieci, rodzeństwa, rodziców, potencjalnych spadkobierców, sprawdzenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

 

 • Sprawdzanie w rejestrze BIG.

 

 • Ustalanie aktualnego numeru telefonu.

 

 

Pomoc w innych sprawach wymagających umiejętności specjalnych i fachowej wiedzy.